till hemsidan

Adobe InDesign är layoutverktyget för den professionelle designern. Bättre produktivitet, ökad precision och stora möjligheter för kreativa lösningar tillsammans med en fullständig integrering med övriga Adobe program (Acrobat, Photoshop, Illustrator m.fl.) gör InDesign till ett optimalt hjälpmedel.

InDesign klarar att öppna filer från QuarkXpress och PageMaker vilket gör att du lätt kan flytta över dina gamla jobb för att utnyttja fördelarna med senaste teknik.

Funktioner i Adobe InDesign 1.0:

INTEGRERING
Verktygspalletter och utseende är hämtat från de senaste versionerna av Photoshop och Illustrator, vilket gör det både lätt att komma igång och att växla mellan programmen.

Verktyget för banor finns också i Indesign, vilket gör det lätt att i Indesign ändra illustrationer gjorda i Illustrator eller masker gjorda i Photoshop.
Indesign har fullt stöd för ett arbetsflöde i PDF. Du kan öppna och ändra i PDF-filer och sedan spara den som nya PDF-filer utan att gå via Acrobat Distiller. Då vi på Bergs internt arbetar med ett rent PDF-flöde i prepress är detta en välkommen funktion.

KREATIV FRIHET
Fyll objekt, text eller linjer med olika färgtoner på samma sätt som i Adobe Illustrator.
Gör ovanliga effekter genom att skalförändra, rotera eller spegelvända text och grafik.

PRODUKTIVITET
Genom att öppna fönster som visar hela dokumentet ser du lätt hur förändringar påverkar helheten.
Dokumentets olika delar hanteras mer effektivt om du arbetar med lager. Varje lager kan innehålla olika element som text, objekt, bilder m.m. Genom att dölja och visa olika lager kan du arbeta med flera versioner av dokumentet samtidigt. Du kan också arbeta med flera olika mallsidor, vilket ger helt nya dimensioner och möjligheter.

Med möjligheten att redigera kortkommandon kan du t.ex. använda samma kommandon du tidigare använt i QuarkXpress.

PRECISION OG KONTROLL
Optimala typografisk hjälpmedel ger dig full kontroll över typografin. Du kan kontrollera och påverka texten i en enskild rad och samtidigt styra förändringar både bakåt och framåt i dokumentet.
Andra funktioner som optisk kerning, automatiska ligaturer och marknadens mest avancerade funktion för stavningskontroll och justering, gör att din text ser ut som du vill ha den.
Det är lätt att göra mallar för tidningar och broschyrer samt att låsa placeringen av vissa objekt och textgrupper med hjälp av de flexibla rutnäten och stödlinjerna som ingår i programmet..

Navigeringspaletten gör det möjligt att zooma från 5 till 4000%.

Se även under Program - dataprogram som vi använder på Bergs.
Ännu mer information om InDesign: http://www.adobe.com/prodindex/indesign.