Miljöarbetet

Miljöaspekterna handlar om allas vår framtid. Vi har arbetat med miljöfrågor länge och då i första hand på det praktiska planet. Systematiskt har vi ersatt tvättvätskor och kemikalier. Installerat slutna system och satsat på återvinningsbara material. Du har klart nytta av vårt miljöarbete, då du genom att använda oss inte bidrar till onödig belastning av naturen.

Som företag har vi förstås också egenintresse i att satsa på miljö. Vår egen arbetsmiljö vill vi ha så ren som möjligt och det faktum att företag som inte bedriver något miljöarbete har en sämre framtid.

Kemikalier
Vad gör vi då rent praktiskt? Vi använder vegetabiliska tvättvätskor och vegetabiliska färger. Rengöring med vegetabiliska tvättvätskor är fortfarande ovanlig i den grafiska branschen. Vi har utarbetat en speciell metodik som gör att rengöringen blir lika effektiv som tidigare. Låt gå att det tar lite längre tid, men det är det värt.

Prepress
I repron arbetar vi med slutna system och har rundgång på sköljvatten, som annars skulle ta med sig bl.a. silverrester ut i avloppet. Alla kemikalier förvaras i slutna kärl och i utrymmen utan golvbrunnar.

Papper
Vi väljer alltid miljövänliga papperskvaliteter som svanenmärkt, klorfritt och returpapper när vi föreslår dig ett papper. Vi försöker alltid påverka våra kunder att välja miljövänliga pappersalternativ med utgångspunkt från trycksakens användningsområde.

Återvinning/Källsortering
Vi verkar aktivt för ett kretsloppstänkande och använder slutna system för återvinning av kemikalier. Överblivet tryckpapper och makulatur går till återvinning och när det gäller plastemballage och övriga plaster samlas de i en pressotainer för vidare transport till industri som gör svarta plastsäckar av det. Överskottsfilm och annan film som blir över i repron samlas i en speciell uppsamlingsbox. Till och med när vi rensar ut gamla jobb ur arkivet tar vi loss filmerna från montagen och lägger dem och plastfolierna för sig.

Miljöbevakning
Vi bevakar aktuell miljölagstiftning och arbetar aktivt med att utvärdera ny teknik, nya material mm för en ständigt minska belastningen på vår miljö.

Miljö:
Startsida Miljö
Svanenmärkning
Miljöarbetet
Tvättvätskor