Svanenmärkning. Vi har en miljö att värna om - Din och vår.

Enligt de mål och principer för nordisk miljömärkning som beslutats av Nordiska Ministerrådet (konsumentministrarna) är huvudmålet med verksamheten att bidra till en mindre miljöbelastande konsumtion.

Bergs Grafiska samarbetar med flera svanmärkta tryckerier när det gäller offsettryck och då kan dina trycksaker märkas med svanmärket. Ett utmärkt sätt att kommunicera ert miljöansvar. Svanen har hög trovärdighet och 91% av befolkningen känner till det.

Miljömärkningens uppgift är att vägleda konsumenter och inköpare i deras önskan om att handla miljömedvetet och att stimulera till en utveckling av varor och tjänster, som är mindre miljöbelastande än i övrigt likvärdiga produkter. Produkter som märks med Svanen ska uppfylla särskilda kriterier som säkerställer att dessa produkter innebär mindre miljöproblem än andra produkter för samma ändamål.

Produktens hela livscykel, från råvara till avfall, studeras. Kvalitets- och funktionskrav ställs för att garantera minst samma egenskaper som för andra produkter. Kriterierna tidsbegränsas och revideras successivt för att säkerställa att de Svanmärkta produkterna hela tiden är de bästa ur miljösynpunkt.

För att få licens att miljömärka en produkt med Svanen måste företaget redovisa resultat av oberoende tester och dokumentation för att visa att kriterierna uppfyllts. Efter noggrann kontroll och inspektion beviljas en licens, som tidsbegränsas i enlighet med kriteriedokumentet.

Trycksaker:
Startsida Trycksaker
Svanenmärkning
Typsnitt
Tips
Checklista
Sök gods