Webproduktion

Bergs Grafiska framställer websaker tillsammans med dina trycksaker. Vi inriktar oss främst på ett informationsrikt innehåll . Många företag som är publicerade på internet visar inte ens det som står i telefonkatalogen. Här, liksom i annan kommunikation, är det viktigt att det går att nå dig och då inte bara via email. Internet innebär att du alltid kan förse dina kunder med det absolut senaste som har hänt på ditt företag. En del eller delar av dina trycksakerna är lämpliga att publicera på internet, när du beställer dina trycksaker bör du fundera på om det är lämpligt att lägga upp materialet på internet. Du är välkommen med dina funderingar, tala med Sören Berg så får du veta mer.

Websaker:
Startsida Websaker
Webproduktion
Skärmkontroll
Web-tips