Websaker

Websidor kan utformas på många sätt men grunden är information före utseende. Många sidor innehåller mest väntetid. I synnerhet om folk vill tvinga på dig en massa dekorationsbilder och de senaste finesserna med bilder som hoppar och snurrar.

Det finns många anledningar till att lägga upp sidor på internet: information till dina kunder, stöd för köpbeslut, detaljerade beskrivningar och bakgrundsinformation. Mycket av det som skulle göra en trycksak otymplig. Med ett högt informationsvärde som är väl strukturerat blir inte läsaren besviken.

Interaktivitet är viktigt. Möjlighet att beställa tjänster/ varor eller helt enkelt skicka ett vanligt e-mail är viktiga funktioner.

Tala om att du finns på internet. På samma sätt som sprider ditt telefonnummer ska du sprida din internetadress. T.ex. på trycksaker, visitkort och i annonser.

Den som söker finner, men utan ledtrådar finner han dig inte...

Websaker:
Startsida Websaker
Webproduktion
Skärmkontroll
Web-tips