Bergs Grafiska, Hammarby Fabriksväg 23, 120 30 Stockholm. Telefon: 08-556 009 90, info@bergsgrafiska.se