Tvättvätskor

På Bergs grafiska använder vi 100% vegetabiliska vaskmedel, vårt mål var att komma så nära noll som möjligt när det gäller organiska lösningsmedel. Även om det kan vara en hel del inkörningsproblem ska man byta till vegetabiliska rengörningsmedel då det inte finns någon anledning att hålla på med sånt som är giftigt...

Traditionella vaskmedel är inte direkt nyttiga. Upprepande exponeringar kan ge en mängd olika negativa effekter. Så vi har även haft ett stort egenintresse i att byta till vegetabiliska rengörningsmedel. Grafisk industri är dessutom den tredje största förbrukaren av lösningsmedel. Det tar inte mer än 25 min. innan man kan påvisa exponering av lösningsmedel i urinen, mycket obehagligt. Det finns lågaromatiska lösningsmedel som dunstar mycket långsamt men dom tränger in i huden och är inte en förnyelsebar naturresurs.

Vegetabiliska vaskmedel
(vegetabiliska cocosolje estrar)

Kroppen
+ Inga negativa effekter

Miljö
+ Nedbrytbart
+ Ingen luftförorening
+ Förnyelsebar resurs

Tryckning
+ Valsar håller längre
+ Gummidukarna håller längre
- Löser färg sämre

 

Organiska Lösningsmedel
Miljö
- Ökad växthuseffekt
- Icke förnyelsebar resurs
- Dålig nedbrytbarhet


Kroppen
- Huvudvärk
- Sämre minne
- Eksem
- listan är längre.

Tryckning
+ Löser färg snabbare
- Valsarna kortare livslängd
- Gummidukarna förstörs snabbt

Bergs grafiska/1997

Miljö:
Startsida Miljö
Svanenmärkning
Miljöarbetet
Tvättvätskor