Företagsidé

 Vision
Det ska vara rätt och det ska fungera.

 Mission
Vi ska göra vardagen enklare för våra kunder genom att utnyttja vår fantasi, kunskap och vårt stora nätverk för att förenkla arbetsflöden och hitta effektiva kommunikationslösningar.

 Värderingar
Vi har två rykten att värna om - kundens och vårt. Vilja att dela med oss av kunskap. Våga vara bra - tänja på gränserna för att sporra våra kunder och oss själva. Bli lite bättre på något varje dag. Vi är lösningsorienterade. Senaste besked gäller. Först betjäna, sedan förtjäna.

Affärsidé
Bergs Grafiska ska på kort varsel och med fantasi förädla och förmedla information. Vi ska vara kundens naturliga partner när det gäller grafisk kommunikation med tyngdpunkten på trycksaker för företag och organisationer i Stockholm. Det innebär dels att vi satsar på ett fåtal kunder, dels att vi genom samarbetspartners kan erbjuda ett totalkoncept. Internet är en integrerad del av Bergs Grafiskas utbud av grafisk kommunikation, då det för de flesta av kunderna är och kommer att vara en viktig kanal.

Verksamhetsidé
Bergs Grafiskas produktion ska vara uppbyggd för tryck på kort varsel av avancerade trycksaker och kunna hantera arbetet från början till slut. Genom delägarskap och allianser med andra grafiska företag ska resurser skapas för backup och stora produktioner.

Vår strategi är att ha direktkontakt med dig utan mellanhänder och ha kontroll över de väsentliga och unika delarna av vårt företagskoncept. Vår affärsidé är ju att på kort varsel och med fantasi hjälpa företag med intern och extern information. Då är det viktigt att vi själva kan producera trycksaken från början till slut och minimera den totala produktionstiden. Samtidigt har vi ändå kapacitet för att hjälpa kunden med större arbeten även där leveranstiden är avgörande.


Entrén:
Startsida Entrén
Företagsidé
Nyheter
Karta
Färdväg
Tidsvinst
Ditt Nätverk
Personal
Historik
Program