För tillfället har vi inga vakanser men du får gärna kontakta oss.
     

Sören Berg,
VD, pol.mag.
En av initiativtagarna till Prinfo AB.
Direkttel 08-556 009 91.
Mobiltel 070-643 30 00.
soren.berg@bergsgrafiska.se
   

  

 

 

Entrén:
Startsida Entrén
Företagsidé
Nyheter
Karta
Färdväg
Tidsvinst
Ditt Nätverk
Personal
Historik
Program